Nazwa zespołu:Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Jarosławiu
Opis jednostki:Liber Natorum pro Suburbio Garbarze olim Tarnawiec vocato in Civitate Jaroslaw Parochia ritus graeci Jarosław ab Anno 1785 Tomus V [Ksiega urodzonych dla przedmieścia Garbarze dawniej zwanego Tarnawiec w mieście Jarosławiu parafii obrządku greckokatolickiego od roku 1785, tom V]
Sygnatura:56/2041/0/0/81 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

POWRÓT