Nazwa zespołu:Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Jarosławiu
Opis jednostki:Liber Natorum, Copulatorum et Mortuorum in ecclesia suburbiana Tarnawiec seu Garbarze vocitata ab anno 17[76] ad annum 1784 [Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych w cerkwi na przedmieściu zwanym Tarnawiec lub Garbarze od roku 1776 do roku 1784]
Sygnatura:56/2041/0/0/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

POWRÓT