Nazwa zespołu:Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Jarosławiu
Opis jednostki:Liber Natorum Pagi Pawłosiów, Tywonia et Szczytna R.g. ab Anno 1794 [Księga urodzonych wsi Pawłosiów, Tywonia i Szczytna obrządku greckokatolickiego od roku 1794]
Sygnatura:56/2041/0/0/101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22a 23 24 24a 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41a 42 43 44 45 46 47 48 48a 49 50 51 52 53 54 55 56

POWRÓT