Nazwa zespołu:Kopie akt metrykalnych parafii dekanatu lubaczowskiego archidiecezji lwowskiej obrządku rzymskokatolickiego
Opis jednostki:Parafia Płazów - Copiae librorum metricalium ecclesiae parochialis Płazoviensis r.l. decanatus Lubaczoviensis pro anno solari 1845: a) baptisarorum, b) copulatorum, c) mortuorum [Kopie ksiąg metrykalnych parafii obrządku łacińskiego Płazów dekanatu lubaczowskiego za rok 1845: a) ochrzczonych, b) małżeństw, c) zgonów]
Sygnatura:56/153/0/11/2541 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

POWRÓT