Nazwa zespołu:Archiwum Greckokatolickiego Biskupstwa w Przemyślu
Opis jednostki:Zygmunt III, król polski transumuje i potwierdza dokument: 1616, 31 III (ultima Martii). Mikołaj Daniłowicz, starosta samborski zachowuje popów przy popostwie we wsi Płoskie (koło Starego Sambora)
Sygnatura:56/142/0/0/79D2

POWRÓT