Nazwa zespołu:Archiwum Greckokatolickiego Biskupstwa w Przemyślu
Opis jednostki:Stefan, król polski transumuje i potwierdza dokument: Brześć, 7019 (1511), 2 VII, na sejmie wielkim. Zygmunt I, król polski powołując się na przywileje swego ojca Kazimierza i brata Aleksandra, królów polskich uwalnia duchowieństwo obrządku greckiego od jurysdykcji świeckiej
Sygnatura:56/142/0/0/60D2 3

POWRÓT