Nazwa zespołu:Archiwum Greckokatolickiego Biskupstwa w Przemyślu
Opis jednostki:Zygmunt August, król polski transumuje i potwierdza przywilej ksiącia Lwa, syna Daniły dla cerkwi św. Spasa (zob. sygn. 1D)
Sygnatura:56/142/0/0/31D2

POWRÓT