Nazwa zespołu:Archiwum Greckokatolickiego Biskupstwa w Przemyślu
Opis jednostki:Michał, król polski potwierdza dokument: in castro ad Cracoviae, 1657, 17 VIII. Jan Kazimierz, król polski potwierdza dokument: Lemberg, 1378, 7 XI. Władysław, książę opolski nadaje cerkwiom ś. Zbawiciela (Spasa i Leliea) dwa łany pola w Małkowicach (zob. sygn. 105D)
Sygnatura:56/142/0/0/131D2

POWRÓT