Nazwa zespołu:Akta miasta Rudnika
Opis jednostki:[Przemysł i handel - karty rejestracyjne, zezwolenia na prowadzenie sklepów, protokoły pokontrolne spółdzielni]
Sygnatura:56/139/0/9/511 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

POWRÓT