Nazwa zespołu:Akta miasta Rudnika
Opis jednostki:[Mapki parcel, wyciąg z ksiąg gruntowych, wykaz sprzedanych parcel]
Sygnatura:56/139/0/3/101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

POWRÓT