Nazwa zespołu:Akta miasta Przemyśla
Opis jednostki:Jak Kazimierz, król polski, chcąc nagrodzić wierność miasta Przemyśla podczas wojny kozackiej, powtarza i potwierdza dokumenty: 1633, 20 lutego, Kraków Władysław IV, król polski, potwierdza miastu Przemyślowi przywileje nadane przez Władysława Jagiełłę (b.m.d.), Zygmunta Augusta (Knyszyn, 25 XI 1555; Warszawa, 26 III 1565) i Zygmunta III (Warszawa, 19 III 1603), potwierdzającego wyrok komisji królewskiej (z 17 VII 1602) wydany w sporze miasta Przemyśla z Marcinem Krasickim, starostą przemyskim, w sprawie o wolną elekcję rajców; zob. 82D. 1550, 3 grudnia, Kraków f. quanta ante festum s. Nicolai proxima Zygmunt August, król polski , ustanawia prawo spadkowe dla Przemyśla.
Sygnatura:56/129/0/0/92D1 2 3 4

POWRÓT