Nazwa zespołu:Akta miasta Przemyśla
Opis jednostki:Zygmunt III, król polski, na prośbę Wojciecha Zakrzewskiego rajcy i Stefana Wargockiego pisarza miejskiego przemyskiego, powtarza i zatwierdza dokument, zniszczony ze starości i częstego używania: 1424, 19 listopada, Niepołomice ipso die sanctae Elizabeth Władysław [Jagiełło], król polski, daruje mieszczanom przemyskim pola, tj. pastwiska, bagna i krzaki położone na błoniu między miastem Przemyślem a rzekami San i Wiar, pozwalając im zakładać tam sady i ogrody; król daruje mieszczanom także ogrody położone na obydwu brzegach Sanu oraz 3 zagrody pod góra Kruhel („sub Monte Kruhel cum omni iure dominio”) zastrzegając, że jeśli kiedykolwiek tereny te będą potrzebne państwu, to mieszczanie będą musieli je dobrowolnie opuścić. Lista świadków
Sygnatura:56/129/0/0/76D1

POWRÓT