Nazwa zespołu:Akta miasta Przemyśla
Opis jednostki:Zygmunt [Stary], król polski, na prośbę Piotra Kmity, marszałka wielkiego koronnego i starosty przemyskiego, pozwala rajcom przemyskim zapisać z dochodów miejskich sumę 7 grzywien na ołtarz w katedrze przemyskiej.
Sygnatura:56/129/0/0/28D1

POWRÓT