Nazwa zespołu:Akta miasta Przemyśla
Opis jednostki:Mikołaj z Balic, wójt dziedziczny Przemyśla, Franciszek Szewc, burmistrz, trzech nowych i sześciu starych rajców przemyskich, na prośbę Michała Czemermana, Marcina Matysowicza z Przemyśla i Jana Myrzowskiego z Poznania, majstrów rymarskich oraz Mikołaja Myczgody z Sandomierza i Stanisława Plebanka z Płocka, majstrów siodlarskich, potwierdzają statuty ich cechu, oznaczając zarazem zakres działania cechmistrza i stosunek do władzy wójtowskiej i radzieckiej.
Sygnatura:56/129/0/0/11D

POWRÓT