Nazwa zespołu:Akta miasta Przemyśla
Opis jednostki:Magistrat „Królewskiego Wolnego Cyrkularnego” miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości, że wskutek rozkazu Najwyższych Rządów Krajowych z dnia 22 VI 1797 r. reguluje działalność cechu murarskiego zgodnie z przepisami wydanymi 9 V 1778 r. przez cesarzową Marię Teresę, stanowiąc, że wszyscy inni „zastronni z całego cyrkułu, miast, miasteczek y wsiów maystrowie z czeladzią jako współcechowi bracia do cechu przemyskiego odtąd należeć będą i niniejszym wcielają się”.
Sygnatura:56/129/0/0/114D

POWRÓT