Nazwa zespołu:Akta miasta Przemyśla
Opis jednostki:Starsi i młodsi cechmistrze cechu cyrulików lubelskich wyzwalają Jana Kluczyńskiego, który przez 3 lata uczył się zawodu u Jana Babarskiego, cyrulika i „triumvira” lubelskiego.
Sygnatura:56/129/0/0/111D1

POWRÓT