Nazwa zespołu:Archiwum Geodezyjne
Opis jednostki:Verification, Haüser Verzeichniss, Alphabetisches Verzeichniss [Zbiór dokumentów dworskich: certyfikat pisowni nazwy gminy, wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, spis posiadaczy domów w porządku alfabetycznym, alfabetyczny spis posiadaczy gruntów]
Sygnatura:56/126/0/99/41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

POWRÓT