Nazwa zespołu:Archiwum Geodezyjne
Opis jednostki:Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bachory [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel gminy Bachory]
Sygnatura:56/126/0/9/51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

POWRÓT