Nazwa zespołu:Archiwum Geodezyjne
Opis jednostki:Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Bachory [Oryginalny protokół parcel gruntowych gminy Bachory]
Sygnatura:56/126/0/9/11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

POWRÓT