Nazwa zespołu:Archiwum Geodezyjne
Opis jednostki:Berechnungs Protokoll der Gemeinde Borek [Protokół obliczeniowy]
Sygnatura:56/126/0/86/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

POWRÓT