Nazwa zespołu:Archiwum Geodezyjne
Opis jednostki:Definitive Graenzbeschreibung der Gemeinde Bielanka [Ostateczny opis granic gminy]
Sygnatura:56/126/0/54/72 3 4 5 6 7 8 9 10 11

POWRÓT