Nazwa zespołu:Archiwum Geodezyjne
Opis jednostki:[Zbiór dokumentów dworskich: Certyfikat pisowni nazwy gminy, Wykaz nazw obiektów geodezyjnych, urbanistycznych i cieków wodnych, Häuser Verzeichniss der Gemeiden (Spis posiadaczy domów w porządku arytmetycznym gminy), Alfabeitisches Verzeichniss Alfabetyczny spis posiadaczy gruntów i domów)]
Sygnatura:56/126/0/5/81 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POWRÓT