Nazwa zespołu:Archiwum Geodezyjne
Opis jednostki:Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Arłamów [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel gminy Arłamów]
Sygnatura:56/126/0/4/81 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

POWRÓT