Nazwa zespołu:Archiwum Geodezyjne
Opis jednostki:Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Bełchówka Kreis Sanok Steueramt Bukowsko [Alfabetyczny spis posiadaczy gruntu wraz z wykazem parcel]
Sygnatura:56/126/0/33/61 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

POWRÓT