Nazwa zespołu:Archiwum Geodezyjne
Opis jednostki:Berechnungs Protokoll der Gemeinde Aksmanice [Protokół obliczeniowy gminy Aksmanice]
Sygnatura:56/126/0/3/31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

POWRÓT