Nazwa zespołu:Archiwum Geodezyjne
Opis jednostki:Original Bau Parzellen Protokoll der Gemeinde Aksmanice samt Ortschaft Gaje [Oryginalny protokół parcel budowlanych gminy Aksmanice z przysiółkiem Gaje]
Sygnatura:56/126/0/3/121 2 3 4 5 6

POWRÓT