Nazwa zespołu:Archiwum Geodezyjne
Opis jednostki:Copie der Grenzbeschreibung der Gemeinde Balucianka [Kopia opisu granic gminy Bałucianka]
Sygnatura:56/126/0/18/51 2 3 4 5 6

POWRÓT