Nazwa zespołu:Archiwum Geodezyjne
Opis jednostki:Dorf Gorzyce sammt Enclave Zalessie und den Ortschaften Fantazya i Pączek in Galizien Rzeszower Kreis [Mapa wsi Gorzyce z enklawą Zalessie i miejscowościami Fantazja i Pączek w Galicji w obwodzie rzeszowskim]
Sygnatura:56/126/0/0/468M
Legenda:Kliknij1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

POWRÓT