Nazwa zespołu:Archiwum Geodezyjne
Opis jednostki:Stadt Przemyśl mit den Lemberger, Podzamcze u. Zasanie Vorstädten in Galizien [Mapa miasta Przemyśla z przedmieściami Lwowskie, Podzamcze i Zasanie w Galicji]
Sygnatura:56/126/0/0/1336M
Legenda:Kliknij1 2 3 4 5 6 7 8 9

POWRÓT